Asbestverwijdering Amsterdam

Welkom bij Asbestverwijdering Amsterdam

Verwijderingstechnieken

Containmenttechniek
Als er sprake is van inpandig verwerkt asbest wordt de containment techniek toegepast. De ruimte wordt met behulp van onder andere speciale tape en folie luchtdicht gemaakt en op zogenoemde “onderdruk” gehouden. Op die manier zal bij een eventuele lekkage lucht naar binnen stromen en niet naar buiten. Als alle asbesthoudende materialen in folie dubbel zijn verpakt en weggehaald, wordt aansluitend de ruimte gereinigd. Het aantal asbestvezels mag na reiniging de maximale toegestane hoeveelheid per kubieke meter niet overschrijden. De ruimte wordt pas vrijgegeven, na visuele inspectie en het nemen van luchtmonsters, door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium, nadat deze heeft vastgesteld dat de lucht voldoet aan de gestelde eisen.

Openluchttechniek
De openluchttechniek wordt gebruikt bij het verwijderen van asbest die vanaf de buitenzijde is bevestigd of los in de openlucht aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan gevelbeplating, golfplaten, of zwerfafval. Na het demonteren, wordt het materiaal verwijderd, waarna het dubbel en luchtdicht wordt verpakt en afgevoerd. Na de verwijdering controleert een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium, middels een visuele inspectie of er geen asbestresten zijn achtergebleven. Indien dit het geval is wordt het gebied, pand of ruimte vrijgegeven.

Couveusetechniek of glovebagsanering
De couveusetechniek of glovebagsanering mag alleen worden toegepast in bepaalde specifieke situaties, zoals het verwijderen van vensterbanken. De glovebag (handschoenzak) wordt over de vensterbank heen gelegd en vastgeplakt, zodat de vensterbank met diverse (hand)gereedschappen en speciale asbestverwijderingsapparatuur gedemonteerd kan worden in de glovebag. Na de reiniging wordt de zak vacuüm gezogen (met een asbeststofzuiger) en wordt de zak dicht geseald. Daarna wordt de glovebag verwijderd en dubbel verpakt. Tenslotte vindt er een visuele inspectie plaats inclusief eindmeting, uitgevoerd door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium.

Stappenplan

Stap 1
Bij aankoop, verbouwing of sloop van een pand speelt vaak de vraag: is er asbest verwerkt in het pand?

Stap 2
Om eventueel aanwezig asbest op te sporen wordt een onafhankelijk en gecertificeerd (SC 540) onderzoeksbureau ingeschakeld. Het bureau “scant” het pand, dat wil zeggen: inventariseert of er asbest aanwezig is en waar het zicht bevindt, bepaald tevens de saneringsmethodiek conform de SMART theorie.

Stap 3
Is er asbest in het pand aanwezig, dan moet er een sloopmelding (voorheen vergunning) worden aangevraagd bij de desbetreffende Gemeente om het asbest te mogen verwijderen.

Stap 4
Oskam verwijdert het asbest conform alle geldende wet- en regelgeving.

Stap 5
De ruimte wordt pas vrijgegeven door een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium als deze na visuele inspectie en het nemen van luchtmonsters heeft vastgesteld dat de lucht schoon genoeg is en voldoet aan de gestelde eisen.

Stap 6
Waar nodig vervangt Oskam het asbest direct door vervangende materialen.
In alle genoemde stappen kan Oskam u ontzorgen.